עוזבים את Netflix ארה'ב השבוע (9 בנובמבר - 16 בנובמבר)

רק כמה כותרים עוזבים השבוע ולמרבה המזל זה בעיקר תוכן מילוי אולם חובבי סרטי אימה או סרטי סיני ירצו לפקוח עין על הכותרים שעוזבים בנובמבר ...